Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Istnienie i aproksymacja całek stochastycznych i rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Słomiński
Numer grantu: 1 P03A 022 26
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót