Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Języki regularne indukujące rozpoznawalne języki śladów

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Numer grantu: N206 023 31/3744
Lata realizacji: 2006-2007

Powrót