Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Kategorie modułów samoinjektywnych algebr artinowskich

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: PRELUDIUM 1
Kierownik projektu: mgr Maciej Karpicz
Numer grantu: 2011/01/N/ST1/02064
Numer UMK grantu: 784-M
Lata realizacji: 2011-2014
Data zakończenia: 06.06.2014

Powrót