Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Kategoryjne problemy macierzowe oraz teoria reprezentacji koalgebr

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: 1 P03A 014 28
Lata realizacji: 2005-2008

Powrót