Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Kategoryjne problemy macierzowe, teoria reprezentacji koalgebr i nakrycia Galois

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Kasjan
Numer grantu: 5 P03A 015 21
Lata realizacji: 2001-2004

Powrót