Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Matematyczne metody modelowania i analizy systemów współbieżnych

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Numer grantu: N N206 258035
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót