Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Metodologia rekonstrukcji geometrycznej układów naczyniowych w mózgowiu na podstawie obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 4
Kierownik projektu: dr Michał Chlebiej
Numer grantu: 2012/07/D/ST6/02479
Numer UMK grantu: 983-M
Lata realizacji: 2013-2016
Data zakończenia: 8.07.2016

Powrót