Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Metody geometrii stochastycznej dla złożonych układów statystyczno-mechanicznych z zastosowaniami do analizy obrazów cyfrowych i stochastycznych sieci

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Schreiber
Numer grantu: N N201 385234
Lata realizacji: 2008-2010

Powrót