Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Metody topologiczne w analizie nieliniowej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Górniewicz
Numer grantu: 2 P03A 061 09
Lata realizacji: 1995-1998

Powrót