Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Nakrycia Galois, typy reprezentacyjne i problemy macierzowe

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: 2 P03A 007 12
Lata realizacji: 1997-1999

Powrót