Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Niezmiennicze metody topologiczne i ich zastosowanie w nieliniowych równaniach różniczkowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: 5 P03A 026 20
Lata realizacji: 2001-2004

Powrót