Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Niezmiennicze metody topologiczne w problemach wariacyjnych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: 1 P03A 009 27
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót