Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Niezmienniki i kozmienniki działań algebr Hopfa na algebrach przemiennych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Tyc
Numer grantu: 2 P03A 017 16
Lata realizacji: 1999-2002

Powrót