Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Oszacowania wartości oczekiwanych uporządkowanych zmiennych losowych

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 1
Kierownik projektu: dr Agnieszka Goroncy
Numer grantu: 2011/01/D/ST1/04172
Numer UMK grantu: 783-M
Lata realizacji: 2011-2015
Data zakończenia: 30.11.2015

Powrót