Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Statystyczne modele regresji rangowej

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Niemiro, prof. UMK
Numer grantu: N N201 391237
Lata realizacji: 2009-2011

Powrót