Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Słomiński
Numer grantu: N N201 372436
Lata realizacji: 2009-2012

Powrót