Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Struktura i geometria skończenie wymiarowych algebr i ich reprezentacji

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: 5 P03A 008 21
Lata realizacji: 2001-2004

Powrót