Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Teoria ergodyczna – dynamika miarowa, spektralna, topologiczna i gładkie potoki na powierzchniach

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
Numer grantu: 1 P03A 038 26
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót