Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Teoria ergodyczna układów miarowych, topologicznych i różniczkowych

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
Numer grantu: N N201 384834
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót