Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Teoria reprezentacji koalgebr i problemy macierzowe

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: N N201 269235
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót