Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: N N201 269135
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót