Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: 1 P03A 018 27
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót