Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Topologiczna teoria punktów stałych z zastosowaniami w analizie nieliniowej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Górniewicz
Numer grantu: 2 P03A 015 25
Lata realizacji: 2003-2006

Powrót