Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Powrót

Zastosowania funkcjonalnej zbieżności procesów w analizie stochastycznej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Jakubowski
Numer grantu: 2 P03A 028 12
Lata realizacji: 1997-1999

Powrót