Szczegóły grantu Szczegóły grantu

Kontynuacje i globalne bifurkacje orbit homoklinicznych dla zagadnień nieliniowych

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: MINIATURA, edycja 1
Kierownik projektu: dr Robert Skiba
Numer grantu: 2017/01/X/ST1/00889
Numer UMK grantu: 4219-M
Lata realizacji: 2017-2018
Data zakończenia: 26.10.2018

 

Nieliniowe równania Schrödingera z nieliniowościami zmieniającymi znak

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: PRELUDIUM, edycja 13
Kierownik projektu: mgr Bartosz Bieganowski
Numer grantu: 2017/25/N/ST1/00531
Numer UMK grantu: 4231-M
Lata realizacji: 2018-2021
Data zakończenia: 29.01.2021

 

Rozwiązania okresowe symetrycznych układów hamiltonowskich

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: PRELUDIUM, edycja 13
Kierownik projektu: mgr Daniel Strzelecki
Numer grantu: 2017/25/N/ST1/00498
Numer UMK grantu: 4249-M
Lata realizacji: 2018-2020
Data zakończenia: 23.01.2020

 

Półliniowe równania różniczkowe cząstkowe z operatorami nielokalnymi i miarami borelowskimi

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 13
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Klimsiak
Numer grantu: 2017/25/B/ST1/00878
Numer UMK grantu: 4235-M
Lata realizacji: 2018-2021
Data zakończenia: 23.01.2021

 

Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 13
Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK
Numer grantu:
2016/23/B/ST1/01543
Numer UMK grantu: 4206-M
Lata realizacji: 2017-2020
Data zakończenia: 28.08.2020

 

Geometryczne i homologiczne problemy teorii reprezentacji algebr

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 9
Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK
Numer grantu: 2015/17/B/ST1/01731
Numer UMK grantu: 4090-M
Lata realizacji: 2016-2019
Data zakończenia: 03.02.2019

 

Stany podstawowe i stany związane nieliniowych równań Schrödingera

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 8
Kierownik projektu: dr Jarosław Mederski
Numer grantu: 2014/15/D/ST1/03683
Numer UMK grantu: 4083-M
Lata realizacji: 2015-2018
Data zakończenia: 14.07.2018

powrót

Teoria ergodyczna: rozłączność, typowość poprzez niekonwencjonalne twierdzenia ergodyczne oraz związki z teorią liczb

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 8
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
Numer grantu: 2014/15/B/ST1/03736
Numer UMK grantu: 4082-M
Lata realizacji: 2015-2018
Data zakończenia: 12.07.2018

powrót

Aspekty ilościowe równań ewolucyjnych: podejście operatorowe

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 7
Kierownik projektu: prof. dr hab. Yuriy Tomilov
Numer grantu: 2014/13/B/ST1/03153
Numer UMK grantu: 4063-M
Lata realizacji: 2015-2018
Data zakończenia: 27.01.2018

powrót

Asymptotics of Operator Semigroups

Finansowany przez: European Commission
Rodzaj grantu / konkurs: projekty 7-go Programu Ramowego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Yuriy Tomilov
Numer grantu: PIRSES-GA-2012-318910
Lata realizacji: 2012-2016
Data zakończenia: 31.10.2016

powrót

Badanie nowych metod wnioskowania statystycznego na podstawie nielicznej próbki wektorów o wielkim wymiarze

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: FUGA 2
Kierownik projektu: dr Joanna Karłowska-Pik
Numer grantu: 2013/08/S/ST1/00543
Lata realizacji: 2013-2014
Data zakończenia: 30.09.2014

powrót

Regresja rangowa i U-procesy z karą LASSO - selekcja cech, estymacja i nierówności z wyrocznią

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: FUGA 3
Kierownik projektu: dr Wojciech Rejchel
Numer grantu: 2014/12/S/ST1/00344
Numer UMK grantu:  
Lata realizacji: 2014-2016
Data zakończenia: 30.09.2016

Powrót

Działania grup skończonych na rozmaitościach, metody i zastosowania topologii współzmienniczej w kontekście twierdzeń typu Borsuka-Ulama

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: FUGA 3
Kierownik projektu: dr Zbigniew Błaszczyk
Numer grantu: 2014/12/S/ST1/00368
Numer UMK grantu:  
Lata realizacji: 2014-2016
Data zakończenia: 30.09.2016

Powrót

Metody kategoryjne i geometryczne w badaniu typów reprezentacyjnych algebr i problemów macierzowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: 2 P301 016 07
Lata realizacji: 1994-1997

Powrót

Własności ergodyczne działań grup na przestrzeniach Lebesque'a. Dynamika i fraktale

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Jan Kwiatkowski
Numer grantu: 2 P301 031 07
Lata realizacji: 1994-1997

Powrót

Metody reprezentacyjne aproksymacji stochastycznej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Adam Jakubowski
Numer grantu: 2 P03A 081 08
Lata realizacji: 1995-1997

Powrót

Metody topologiczne w analizie nieliniowej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Górniewicz
Numer grantu: 2 P03A 061 09
Lata realizacji: 1995-1998

Powrót

Fronty falowe reprezentacji unitarnych i dualność Howe'a

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr Andrzej Daszkiewicz
Numer grantu: 2 P03A 006 11
Lata realizacji: 1996-1998

Powrót

Nakrycia Galois, typy reprezentacyjne i problemy macierzowe

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: 2 P03A 007 12
Lata realizacji: 1997-1999

Powrót

Zastosowania funkcjonalnej zbieżności procesów w analizie stochastycznej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Jakubowski
Numer grantu: 2 P03A 028 12
Lata realizacji: 1997-1999

Powrót

Geometryczne i homologiczne problemy teorii reprezentacji algebr i grup

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: 2 P03A 012 14
Lata realizacji: 1998-2001

Powrót

Dynamika miarowa i topologiczna działań grup przeliczalnych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
Numer grantu: 2 P03A 002 14
Lata realizacji: 1998-2001

Powrót

Nakrycia Galois dla algebr i kategorii modułów Cohena-Macaulaya

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr Stanisław Kasjan
Numer grantu: 2 P03A 012 16
Lata realizacji: 1999-2001

Powrót

Topologiczna teoria punktów stałych w niegładkich problemach brzegowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Górniewicz
Numer grantu: 2 P03A 024 16
Lata realizacji: 1999-2002

Powrót

Niezmienniki i kozmienniki działań algebr Hopfa na algebrach przemiennych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Tyc
Numer grantu: 2 P03A 017 16
Lata realizacji: 1999-2002

Powrót

Istnienie i stabilność rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Leszek Słomiński, prof. UMK
Numer grantu: 2 P03A 016 19
Lata realizacji: 2000-2001

Powrót

Niezmiennicze metody topologiczne i ich zastosowanie w nieliniowych równaniach różniczkowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: 5 P03A 026 20
Lata realizacji: 2001-2004

Powrót

Dynamika miarowa i topologiczna działań grup przeliczalnych, II

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
Numer grantu: 5 P03A 027 21
Lata realizacji: 2001-2003

Powrót

Kategoryjne problemy macierzowe, teoria reprezentacji koalgebr i nakrycia Galois

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Stanisław Kasjan
Numer grantu: 5 P03A 015 21
Lata realizacji: 2001-2004

Powrót

Struktura i geometria skończenie wymiarowych algebr i ich reprezentacji

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: 5 P03A 008 21
Lata realizacji: 2001-2004

Powrót

Topologiczna teoria punktów stałych z zastosowaniami w analizie nieliniowej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Górniewicz
Numer grantu: 2 P03A 015 25
Lata realizacji: 2003-2006

Powrót

Teoria ergodyczna – dynamika miarowa, spektralna, topologiczna i gładkie potoki na powierzchniach

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Kwiatkowski
Numer grantu: 1 P03A 038 26
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót

Istnienie i aproksymacja całek stochastycznych i rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Słomiński
Numer grantu: 1 P03A 022 26
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót

Niezmiennicze metody topologiczne w problemach wariacyjnych

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: 1 P03A 009 27
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót

Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: 1 P03A 018 27
Lata realizacji: 2004-2007

Powrót

Teoria wielkich odchyleń w geometrii stochastycznej z zastosowaniami do geometrycznych modeli mechaniki statystycznej

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr Tomasz Schreiber
Numer grantu: 1 P03A 018 28
Lata realizacji: 2005-2007

Powrót

Kategoryjne problemy macierzowe oraz teoria reprezentacji koalgebr

Finansowany przez: KBN
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: 1 P03A 014 28
Lata realizacji: 2005-2008

Powrót

Języki regularne indukujące rozpoznawalne języki śladów

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Numer grantu: N206 023 31/3744
Lata realizacji: 2006-2007

Powrót

Oszacowania dolne dodatnich funkcjonałów statystycznych

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Rychlik
Numer grantu: N201 044 31/3695
Lata realizacji: 2006-2007

Powrót

Etyka procesów sieci Petriego w świetle teorii śladów

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Numer grantu: N N206 214933
Lata realizacji: 2007-2008

Powrót

Metody geometrii stochastycznej dla złożonych układów statystyczno-mechanicznych z zastosowaniami do analizy obrazów cyfrowych i stochastycznych sieci

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Schreiber
Numer grantu: N N201 385234
Lata realizacji: 2008-2010

Powrót

Problemy wariacyjne w obecności symetrii zwartej grupy Liego

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: N N201 385534
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót

Teoria ergodyczna układów miarowych, topologicznych i różniczkowych

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
Numer grantu: N N201 384834
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót

Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: N N201 269135
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót

Teoria reprezentacji koalgebr i problemy macierzowe

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: N N201 269235
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót

Matematyczne metody modelowania i analizy systemów współbieżnych

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: dr hab. Edward Ochmański, prof. UMK
Numer grantu: N N206 258035
Lata realizacji: 2008-2011

Powrót

Stochastyczne równania różniczkowe wstecz i ich zastosowania

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Słomiński
Numer grantu: N N201 372436
Lata realizacji: 2009-2012

Powrót

Statystyczne modele regresji rangowej

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Niemiro, prof. UMK
Numer grantu: N N201 391237
Lata realizacji: 2009-2011

Powrót

Niezmienniki topologiczne w analizie nieliniowej

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lech Górniewicz
Numer grantu: N N201 395137
Lata realizacji: 2009-2012

Powrót

Degeneracje i nakrycia algebr, problem krotności i izomorfizmu

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant własny
Kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Dowbor
Numer grantu: N N201 542138
Lata realizacji: 2010-2012

Powrót

Stopień topologiczny odwzorowań transwersalnych i jego zastosowania

Finansowany przez: MNiSW
Rodzaj grantu / konkurs: grant promotorski
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: N N201 609240
Lata realizacji: 2011-2012

Powrót

Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: PRELUDIUM 1
Kierownik projektu: mgr Piotr Kokocki
Numer grantu: 2011/01/N/ST1/05245
Lata realizacji: 2011-2013
Data zakończenia: 11.12.2013

Powrót

Bezskalowalność i fenomen małego świata w grafach przepływu informacji w geometrycznych sieciach neuronowych

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: PRELUDIUM 1
Kierownik projektu: mgr Jarosław Piersa
Numer grantu: 2011/01/N/ST6/01931
Lata realizacji: 2011-2013
Data zakończenia: 06.12.2013

Powrót

Sieci gaussowskie i sieci przekonań w bayesowskiej adaptacji i optymalizacji schematów zachowań

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: PRELUDIUM 1
Kierownik projektu: mgr Michał Matuszak
Numer grantu: 2011/01/N/ST6/00573
Numer UMK grantu: 786-M
Lata realizacji: 2011-2015
Data zakończenia: 07.09.2015

Powrót

Kategorie modułów samoinjektywnych algebr artinowskich

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: PRELUDIUM 1
Kierownik projektu: mgr Maciej Karpicz
Numer grantu: 2011/01/N/ST1/02064
Numer UMK grantu: 784-M
Lata realizacji: 2011-2014
Data zakończenia: 06.06.2014

Powrót

Oszacowania wartości oczekiwanych uporządkowanych zmiennych losowych

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 1
Kierownik projektu: dr Agnieszka Goroncy
Numer grantu: 2011/01/D/ST1/04172
Numer UMK grantu: 783-M
Lata realizacji: 2011-2015
Data zakończenia: 30.11.2015

Powrót

Teoria reprezentacji skończenie wymiarowych algebr

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: MAESTRO 1
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Skowroński
Numer grantu: 2011/02/A/ST1/00216
Numer UMK grantu: 913-M
Lata realizacji: 2012-2017
Data zakończenia: 30.04.2017

Powrót

Oswojoność problemów macierzowych i koalgebr, problemy Birkhoffa i sieciowe systemy pierwiastków

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 2
Kierownik projektu: prof. dr hab. Daniel Simson
Numer grantu: 2011/03/B/ST1/00824
Numer UMK grantu: 931-M
Lata realizacji: 2012-2016
Data zakończenia: 11.09.2016

Powrót

Geometria skończenie wymiarowych modułów

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 2
Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Zwara
Numer grantu: 2011/03/B/ST1/00847
Numer UMK grantu: 932-M
Lata realizacji: 2012-2015
Data zakończenia: 28.08.2015

Powrót

Własności ergodyczne i spektralne układów dynamicznych na powierzchniach i zagadnienia pokrewne

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 2
Kierownik projektu: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk
Numer grantu: 2011/03/B/ST1/00407
Numer UMK grantu: 930-M
Lata realizacji: 2012-2015
Data zakończenia: 30.08.2015

Powrót

Niezmiennicze metody topologiczne i ich zastosowania w nieliniowych równaniach różniczkowych

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 3
Kierownik projektu: prof. dr hab. Sławomir Rybicki
Numer grantu: 2012/05/B/ST1/02165
Numer UMK grantu: 945-M
Lata realizacji: 2013-2016
Data zakończenia: 23.01.2016

Powrót

Stochastyczne równania różniczkowe wstecz

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 4
Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Słomiński
Numer grantu: 2012/07/B/ST1/03508
Numer UMK grantu: 985-M
Lata realizacji: 2013-2016
Data zakończenia: 08.07.2016

Powrót

Metodologia rekonstrukcji geometrycznej układów naczyniowych w mózgowiu na podstawie obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 4
Kierownik projektu: dr Michał Chlebiej
Numer grantu: 2012/07/D/ST6/02479
Numer UMK grantu: 983-M
Lata realizacji: 2013-2016
Data zakończenia: 8.07.2016

Powrót

Eliptyczne i paraboliczne równania różniczkowe cząstkowe z miarami

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 4
Kierownik projektu: dr Tomasz Klimsiak
Numer grantu: 2012/07/D/ST1/02107
Numer UMK grantu: 984-M
Lata realizacji: 2013-2016
Data zakończenia: 11.07.2016

Powrót

Zastosowanie stochastycznych równań różniczkowych wstecz do rekonstrukcji obrazów cyfrowych

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 4
Kierownik projektu: dr Dariusz Borkowski
Numer grantu: 2012/07/D/ST6/02534
Numer UMK grantu: 982-M
Lata realizacji: 2013-2016
Data zakończenia: 08.07.2016

Powrót

Nowe metody kompleksowej analizy współbieżnych systemów obliczeniowych

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: SONATA 5
Kierownik projektu: dr Łukasz Mikulski
Numer grantu: 2013/09/D/ST6/03928
Numer UMK grantu: 4015-M
Lata realizacji: 2014-2017
Data zakończenia: 17.02.2017 

Powrót

Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych - podejście topologiczne

Finansowany przez: NCN
Rodzaj grantu / konkurs: OPUS 5
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Kryszewski
Numer grantu: 2013/09/B/ST1/01963 
Numer UMK grantu: 4014-M
Lata realizacji: 2014-2017
Data zakończenia: 19.02.2017 

Powrót

— 100 Items per Page
Wyświetlanie 67 rezultatów.