Image
Trains Project jest grą edukacyjną, która zapewniając świetną zabawę uczy dzieci podstaw programowania obiektowego, fizyki i matematyki. Nie trzeba nawet umieć czytać.

Czym jest Trainsproject?

W roku akademickim 2013/2014 w ramach przedmiotu Programowanie Zespołowe, Zespół VII stworzył prototyp programu pod nazwą Magic Trains. Projekt zyskał uznanie wśród jurorów, otrzymując drugie miejsce w konkursie PZ. 

Od tego czasu został znacząco zmodernizowany i rozszerzony o szereg nowych funkcji przez zespół w zmienionym składzie: Przemysław Porbadnik, Mateusz Wieczorkowski (studenci WMiI) i Błażej Zyglarski (pracownik WMiI) i zadebiutował jako Trains Project w Apple App Store.

Projekt pozwala na niesamowicie łatwe wkroczenie dzieci do świata programowania. Uczy logicznego myślenia, znajomości podstaw informatyki, matematyki i fizyki, zapewniając jednocześnie świetną zabawę z miłymi stworkami.

Image

Przemysław Porbadnik - student WMiI UMK

Mateusz Wieczorkowski - student WMiI UMK, działacz Samorządu Studenckiego

Błażej Zyglarski - pracownik WMiI UMK, kierownik Pracowni Technologii Mobilnych, prezes Fundacji Rozwoju Informatyki.

Image

Image