Sesja pamięci prof. Stanisława Balcerzyka

W środę 26 października 2005 roku w gmachu Wydziału Matematyki i Informatyki

odbyło się spotkanie poświęcone pamięci prof. dr. hab. Stanisława Balcerzyka

 

 

W programie spotkania znalazły się:

  1. Wystąpienie prof. dr. hab. Mariusza Lemańczyka - Dziekana WMiI.
  2. Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Skowrońskiego - Kierownika Katedry Algebry i Geometrii.
  3. Omówienie dorobku naukowego prof. dr. hab. Stanisława Balcerzyka przez Jego uczniów - prof. dr. hab. Daniela Simsona i prof. dr. hab. Andrzeja Tyca.
  4. Wspomnienia przy kawie - część towarzyska.