Informacje ogólne Informacje ogólne

XLIV Konferencja Statystyka Matematyczna odbędzie się w dniach 2-7 grudnia 2018 roku w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IMPAN w Będlewie.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia statystyki matematycznej oraz jej rozmaitych zastosowań. Omawiane będą między innymi zagadnienia z estymacji parametrycznej i nieparametrycznej, planowania eksperymentu, analizy modeli liniowych i uogólnionych modeli liniowych, testowania hipotez, szeregów czasowych, analizy danych wielowymiarowych i analizy asymptotycznej.

W ramach konferencji zaplanowany jest cykl zaproszonych wykładów, które wygłosi dr Krzysztof Łatuszyński z University of Warwick w Wielkiej Brytanii.