Organizatorzy konferencji Organizatorzy konferencji

Organizatorami XLIV Konferencji ,,Statystyka Matematyczna" w 2018 roku są:

Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha

Komisja Statystyki Matematycznej Komitetu Matematyki PAN

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Komitet Naukowy:

prof. Teresa Ledwina, IM PAN - przewodniczący

prof. Jan Mielniczuk, IPI PAN,

prof. Wojciech Niemiro, MIM UW, WMiI UMK

 

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Aleksander Zaigrajew, WMiI UMK - przewodniczący

dr Agnieszka Goroncy, WMiI UMK

dr Krzysztof Jasiński, WMiI UMK

dr Wojciech Rejchel, WMiI UMK

 

Kontakt:

e-mail: xlivsm@mat.umk.pl