Streszczenia Streszczenia

Książeczkę z abstraktami i aktualnym programem można pobrać stąd (aktualizacja 1.12.2018 r.).
Osoby, które będą wygłaszały referat, prosimy o przesłanie do dnia 31-10-2018 r. streszczenia przygotowanego według wskazówek dostępnych poniżej. Planujemy, że czas przeznaczony na standardowy referat będzie wynosił 20 minut (łącznie z dyskusją). 

Streszczenia będą przyjmowane tylko w postaci plików latexowych. Do ich przygotowania prosimy wykorzystać specjalnie przygotowaną formatkę. Do jej kompilacji potrzebny jest plik styl.sty.

Przygotowane pliki ze streszczeniami prosimy nazwać swoim nazwiskiem (np. Nowak.tex) i przesłać jako załącznik listu elektronicznego na adres xlivsm@mat.umk.pl wpisując w temacie listu: "Streszczenie, Imię Nazwisko" (np. Streszczenie, Jan Nowak).

Zachęcamy Państwa do przygotowania streszczeń oraz wygłoszenia referatów w języku angielskim, z uwagi na udział w konferencji również uczestników zagranicznych.

UWAGA: Istnieje możliwość ubiegania się o grant - zwolnienie  z  opłaty konferencyjnej. Dotyczy to młodych statystyków (studentów oraz doktorantów) chcących wygłosić referat. Zainteresowane osoby  proszone są o  przesłanie poza abstraktem, także krótkiego CV z  listą publikacji i  innych osiągnięć w terminie do 22  października.