Kierunek matematyka

Wybierz studia matematyczne

 • Matematyka jest uniwersalna: nie ma rzeczy, która by była jej obca (H. Steinhaus)
 • Kraj bez matematyki nie wytrzyma współzawodnictwa z tymi, którzy uprawiają matematykę (H. Steinhaus)

i zostań matematykiem!

 • Na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK oferujemy studia
  • I stopnia (licencjackie)
  • II stopnia (magisterskie)
 • Specjalności
  • na obu stopniach oferujemy różne specjalności np.: matematyka w ekonomii i finansach, specjalności nauczycielskie
 • Uczymy:
  • umiejętności abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy 
  • korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym pakietów matematycznych (MAPLE, Matlab, SPSS)
  • umiejętności i przekazujemy wiedzę matematyczną w zakresie istotnie przekraczającym wzorcowe efekty kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku matematyka ogłoszone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Twój rozwój naukowy
  • Toruń jest jednym z wiodących ośrodków matematycznych w kraju. Dbamy tu o rozwój naukowy naszych studentów
  • najlepsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową
  • biorą udział w seminariach, konferencjach, międzynarodowych konkursach matematycznych
  • aktywną działalność prowadzą studenckie koła naukowe: Koło Zastosowań Matematyki, Koło Naukowe Matematyków UMK 
  • z myślą o studentach zainteresowanych pracą naukową prowadzone są studia III stopnia (doktoranckie) w zakresie matematyki

 • Gdzie znajdzie pracę absolwent studiów na kierunku matematyka?
  • w szkołach,
  • w bankach i innych instytucjach finansowych,
  • w urzędach i pracowniach statystycznych,
  • w laboratoriach oraz ośrodkach badawczych i obliczeniowych.

Plan studiów na kierunku matematyka