Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza HR Excellence in Research
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-3410
e-mail: wmii@mat.umk.pl

Jakość kształcenia

Akredytacje | Hospitacje | Raporty | Uchwały | FAQJakość na UMK

 

Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia

Skład Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024:

  • prof. dr hab. Grzegorz Bobiński – przewodniczący
  • dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK
  • dr hab. Justyna Kosakowska, prof. UMK
  • dr Joanna Karłowska-Pik
  • dr Danuta Katafias
  • dr Łukasz Mikulski
  • dr Bartosz Ziemkiewicz
  • dr Błażej Zyglarski
  • mgr Katarzyna Wietrzykowska
  • przedstawiciel studentów wyznaczony przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego

Sprawozdania Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia


Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Akredytacja 2015/16

Wydział Matematyki i Informatyki posiada pozytywną ocenę instytucjonalną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną.
Uchwała Nr 888/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kryteria odnoszące się do strategii rozwoju i prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „wyróżniająco“, natomiast kryteria dotyczące: wewnętrznego systemu zapewniania jakości, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisów wewnętrznych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia – otrzymały ocenę „w pełni“.

Akredytacja 2021/22

Kierunek matematyka otrzymuje ocenę pozytywną i uzyskuje akredytację PKA do roku 2027/2028.

Uchwała nr 86/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku matematyka prowadzonego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Raport samooceny, kierunek matematyka


Kierunek matematyka stosowana otrzymuje ocenę pozytywną i uzyskuje akredytację PKA do roku 2027/2028.

Uchwała nr 386/2022 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie oceny programowej kierunku matematyka stosowana prowadzonego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Raport samooceny, kierunek matematyka stosowana

Akredytacja 2022/23

Kierunek informatyka otrzymuje ocenę pozytywną i uzyskuje akredytację PKA do roku 2028/2029.
Uchwała nr 393/2023 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie oceny programowej kierunku informatyka prowadzonego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Raport samooceny, kierunek informatyka


Hospitacje


Raporty

Badanie losów absolwentów: 2015 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023

Monitoring losów absolwentów z lat 2011-2019

Badanie satysfakcji pracowników: 2020 | 2022

Badanie satysfakcji studentów: 2020 | 2022

Ocena zajęć dydaktycznych – rok akademicki:

2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23


Uchwały i decyzje


Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zakładki FAQ. Staramy się na bieżąco odpowiadać na pytania dotyczące różnych aspektów procesu kształcenia, zgłaszane poprzez system ankiet lub na zebraniach organizowanych przez Wydziałowego Koordynatora ds. Jakości Kształcenia.


Szablon zgłaszania uwag (karta działań doskonalących)


Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia