Image

Władze Wydziału

prof. dr hab. SŁAWOMIR RYBICKI

Dziekan

 • Polityka kadrowa.
 • Polityka finansowa.
 • Organizacja pracy Rady Wydziału.
 • Nadzór nad wnioskami o tytuł naukowy.
 • Sprawy informatyki.

Dyżury:

 • środa 14:00 - 15:00
 • piątek  10:00 - 11:00
tel. 56 611 2988
 

 

 

 

dr DANUTA ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA

Prodziekan ds. ogólnych

 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 • Nadzór nad działalnością promocyjną i organizacją przedsięwzięć popularnonaukowych.
 • Koordynacja rezerwacji i wynajmu pomieszczeń wydziałowych dla potrzeb uniwersytetu i regionu.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem biblioteki wydziałowej.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem konkursów dla młodzieży szkolnej organizowanych przez wydział.

Dyżury:

 • wtorek 14:00 - 15:00
 • piątek  14:00 - 15:00
tel. 56 611 2988

prof. dr hab. KRZYSZTOF FRĄCZEK

Prodziekan ds. naukowych

 • Polityka naukowa – stymulacja rozwoju naukowego pracowników.
 • Organizacja działalności naukowej wydziału (wydziałowe konkursy o wyjazdy naukowe, koordynacja spraw związanych z organizacją konferencji naukowych i zaproszeniami gości wydziału, koordynacja długoterminowych staży naukowych).
 • Nadzór nad przedsięwzięciami o charakterze naukowym i popularyzatorsko-naukowym.
 • Nadzór nad studiami doktoranckimi.

Dyżury:

 • środa 14:00 - 15:00
 • piątek  13:00 - 14:00
tel. 56 611 2988

prof. dr hab. STANISŁAW KASJAN

Prodziekan ds. studenckich

 • Organizacja i nadzór nad procesem kształcenia.
 • Nadzór nad organizacją praktyk studenckich.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu USOS.
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu studiów i sprawami dyscyplinarnymi studentów.
 • Współpraca z organizacjami studenckimi i studenckimi kołami naukowymi.

Dyżury:

 • poniedziałek 13:00 - 14:00
 • piątek  14:00 - 15:00
tel. 56 611 3402

dr hab. ALEKSANDER ZAIGRAJEW, prof. UMK

Pełnomocnik dziekana ds. mobilności

 • Informowanie społeczności Wydziału o trendach i możliwościach rozwijania międzynarodowego wymiaru.
 • Współudział w opracowywaniu polityki europejskiej Uczelni.
 • Koordynowanie działań związanych z Programem Erasmus+ na WMiI UMK.

tel. 56 611 2944

dr BŁAŻEJ ZYGLARSKI

Pełnomocnik dziekana ds. informatycznych 

 • Kontakt z organizacjami i przedsiębiorstwami w sprawach związanych z informatyką.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem oraz planowaniem rozwoju systemu komputerowego wydziału.
 • Sprawy związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania.

tel. 56 611 3444