Kierownik dziekanatu

  mgr Ewelina Boguska - czasowo nieobecna

e-mail:   eboguska@mat.umk.pl
telefon:   56 611-2988
pokój:   D208
     
poniedziałek - piątek  8:00 - 15:00

Zastępca Kierownika Dziekanatu

Dziekanat - jakość kształcenia, praktyki nauczycielskie

mgr Katarzyna Wietrzykowska, specjalista

e-mail:     kwiet@mat.umk.pl
telefon:   56 611-2988
    669 700 130
pokój:   D208
     
poniedziałek - piątek   8:00 - 15:00

Dziekanat - sprawy finansowe

mgr Anna Urbańska, specjalista

e-mail:   aniau@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3401
pokój:   D214
     
poniedziałek-piątek   8.00 - 15.00

Zespół administracyjno-gospodarczy

mgr Magdalena Olszewska, kierownik

e-mail:   olszewska@mat.umk.pl
 telefon:   56 611-3400
pokój:   C102
     
poniedziałek-piątek   8.00 - 15.00

Dziekanat studiów stacjonarnych - informatyka

 studia inżynierskie i magisterskie

                   mgr Karolina Kozak, specjalista - czasowo nieobecna
mgr Marta Gęsicka, specjalista
e-mail:     mgesicka@mat.umk.pl
 
studia licencjackie
mgr Dorota Krajewska
e-mail:
 
dkrajewska@mat.umk.pl
telefon:   56 611-2989
    56 611-3402
pokój:   D219
     
poniedziałek   11:00 - 14:00
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00

Dziekanat studiów stacjonarnych - matematyka, matematyka stosowana

mgr Dorota Krajewska
 
e-mail:     dkrajewska@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3402
    56 611-2989
pokój:   D219
     
poniedziałek   11:00 - 14:00
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00

Dziekanat studiów stacjonarnych - matematyka i ekonomia

mgr Jagoda Meyer
 
e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   11:00 - 14:00
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych, pomoc materialna, kursy

mgr Jagoda Meyer

e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   nieczynne
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00
     
sobota   8:00 - 14:00  (w dniu zjazdu)

Dziekanat studiów doktoranckich

mgr Anna Frączyk, specjalista

e-mail:     afraczyk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3431
pokój:   D210
     
poniedziałek - piątek   9:00 - 14:00

Laboratorium Eksploatacji Systemu Komputerowego

Sprawy informatyczne

e-mail:     lesk@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3366
pokój:   E005
     

inż. Adrian Figiel
dr Grzegorz Marczak
inż. Jakub Przybysz
mgr inż. Mikołaj Szczupak
Patryk Wieczorek

     

Wojciech Sąsiada (Pracownia Typograficzna)

telefon:   56 611-3407
pokój:   F008