Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o rekrutacji

W roku akademickim 2013/14 projekt będzie obejmował rekrutację na II stopień studiów II stopnia na kierunki:

  • matematyka (2 letnie magisterskie)
  • informatyka (2 letnie magisterskie - po studiach licencjackich)
  • informatyka (1,5 roku - po studiach inżynierskich - nabór w lutym 2014)

I rok studiów I stopnia w roku akademickim 2013/14  NIE będzie objęty wsparciem projektu.

Osoby zainteresowane podjęciem studiów powinny zarejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.