Doktoraty i habilitacje Doktoraty i habilitacje

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Topolewskiego

14 maja 2019 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Topolewskiego pt. "Stochastyczne równania różniczkowe wstecz z odbiciem na przestrzeniach z ogólną filtracją".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Jacek Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr hab. Łukasz Stettner z IMPAN.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Siemianowskiego

13 marca 2019 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Siemianowskiego pt. "Eliptyczne i paraboliczne równania różniczkowe cząstkowe z ograniczeniami na stan".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Politechniki Łódzkiej. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Tomasz Dłotko z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. dr hab. Marek Izydorek z Politechniki Gdańskiej.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kowalczyk

25 kwietnia 2018 roku o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kowalczyk pt. "Zastosowanie metod niezmienniczej analizy nieliniowej do badania istnienia i bifurkacji centralnych konfigurencji pewnych zagadnień mechaniki nieba".

Promotorami w przewodzie doktorskim są prof. dr hab. Sławomir Rybicki z UMK oraz prof. dr hab. Andrzej Maciejewski z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Piotr Zgliczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Maria Przybylska z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Skowyrskiego

9 listopada 2017 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Skowyrskiego pt. "Homologiczne problemy dla kategorii modułów ze skończonymi cyklami".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk z Politechniki Białostockiej i dr hab. Piotr Malicki z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Łukasiak

11 października 2017 roku o godz. 11:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Renaty Łukasiak pt. "Rozwiązania okresowe parabolicznych równań ewolucyjnych na R^n – metoda przesunięcia wzdłuż trajektorii".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest dr hab. Aleksander Ćwiszewski z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Janusz Mierczyński z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Marczaka

12 kwietnia 2017 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Marczaka pt. "Kostrukcje algorytmiczne nieujemnych grafów krawędziowo-dwudzielnych oraz kongruencji macierzy Grama".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Daniel Simson z UMK. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Leonid Barannyk z Akademii Pomorskiej w Słupsku i prof. dr hab. Stanisław Kasjan z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kiszkiela

5 kwietnia 2017 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Kiszkiela pt. "Ślady w symetrycznych monoidalnych kategoriach a liczba Lefschetza".

Promotorem w przewodzie doktorskim jest prof. dr hab. Marek Golasiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Recenzentami rozprawy są: prof. dr hab. Marek Izydorek z Politechniki Gdańskiej i prof. dr hab. Jerzy Jezierski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Streszczenia rozprawy doktorskiej oraz jej recenzje zamieszczone są na stronie internetowej WMiI.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kukieły

23 listopada 2016 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Kukieły pt. "Typy homotopijne kompleksów niezwartych i punkty stałe ich niezwartych odwzorowań".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Marek Golasiński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Recenzentami są: prof. dr hab. Marian Mrozek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Dariusz Miklaszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wiśniewskiego

14 kwietnia 2016 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Wiśniewskiego pt. "Algebry półregularnego uogólnionego standardowego typu".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk z Politechniki Białostockiej i prof. dr hab. Piotr Dowbor z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rykaczewskiego

27 stycznia 2016 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Rykaczewskiego pt. "Sterowalność i aproksymacyjna sterowalność inkluzji ewolucyjnych".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Bronisław Jakubczyk z Instytutu Matematycznego PAN i dr hab. Sławomir Plaskacz z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Falkowskiego

18 grudnia 2015 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adriana Falkowskiego pt. "Stochastyczne równania różniczkowe względem procesów o skończonej p-wariacji".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Leszek Słomiński z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Jacek Jakubowski z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. inż. Marcin Magdziarz, prof. Politechniki Wrocławskiej.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Streszczenia rozprawy doktorskiej oraz jej recenzje zamieszczone są na stronie internetowej WMiI.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Stefaniaka

18 listopada 2015 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Stefaniaka pt. "Silnie nieokreślone układy równań eliptycznych i ich rozwiązania".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Sławomir Rybicki z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja z Uniwersytetu Opolskiego i dr hab. Aleksander Ćwiszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Soi-Kukieły

18 czerwca 2015 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Soi-Kukieły pt. "Wpływ lokalnych zależności na asymptotykę wartości ekstremalnych pól i ciągów wektorów losowych".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Adam Jakubowski z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Zbigniew Palmowski z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr hab. Zbigniew Szewczak z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Grudzki

13 maja 2015 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Grudzki pt. "Rozwiązania inkluzji różniczkowych z impulsami zależnymi od czasu lub stanu układu".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Stanisław Migórski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Pastuszaka

23 czerwca 2014 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Pastuszaka pt. "Istnienie superrozkładalnych modułów algebraicznie zwartych dla silnie jednospójnych algebr niewielomianowego wzrostu".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Stanisław Kasjan, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Leonid Barannyk z Akademii Pomorskiej w Słupsku i dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Błaszkiewicz

4 czerwca 2014 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Błaszkiewicz pt. "Algebry saminjektywne skończonego reprezentacyjnego typu z maksymalnymi ciągami prawie rozszczepialnymi".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Edmund Puczyłowski z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Piotr Malicki z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Rzepnickiego

4 czerwca 2014 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Rzepnickiego pt. "Zagadnienie spektralne związane z równaniem niejednorodnej struny z tłumieniem".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Oleksandr Gomilko z UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Ryszard Szwarc z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Yuriy Tomilov z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piękniewskiej

28 października 2013 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Piękniewskiej pt. "Strong regularity of affine cocycles over irrational rotations".

Promotorami rozprawy są: prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk z UMK i prof. Jean-Pierre Conze z Uniwersytetu Rennes I. Recenzentami są: prof. dr hab. Zbigniew Kowalski z Politechniki Wrocławskiej i prof. dr hab. Jan Kwiatkowski, emerytowany profesor UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Błaszczyka

W dniu 29 maja 2013 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Zbigniewa Błaszczyka pt. "Właściwe grupy przekształceń powierzchni homotopijnych i produktów sfer".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Marek Golasiński z UWM. Recenzentami są: dr hab. Robert Wolak, prof. UJ i prof. dr hab. Grzegorz Zwara z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Pietkuna

W dniu 6 marca 2013 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Radosława Pietkuna pt. "Topologiczna struktura zbioru rozwiązań oraz rozwiązania periodyczne pewnych typów inkluzji różniczkowych i całkowych".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Lech Górniewicz. Recenzentami są: prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski z PW i prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Karpicza

W dniu 13 lutego 2013 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Macieja Karpicza pt. "Algebry samoinjektywne ze skończonymi krótkimi cyklami modułów w rodzinie quasi-rur".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński. Recenzentami są: prof. dr hab. Piotr Grzeszczuk z PB i prof. dr hab. Zygmunt Pogorzały z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Wojciechowskiego

W dniu 12 grudnia 2012 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Wojciechowskiego pt. "Stochastyczne równania różniczkowe z odbijającymi barierami".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Leszek Słomiński. Recenzentami są: prof. dr hab. Łukasz Stettner z IM PAN i prof. dr hab. Adam Jakubowski z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Brzykcego

W dniu 28 listopada 2012 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Brzykcego pt. "Rozłączność z układami dynamicznymi pochodzenia probabilistycznego".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Anna Zdunik z UW i prof. dr hab. Brunon Kamiński z UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kokockiego

W dniu 26 czerwca 2012 roku o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kokockiego pt. "Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Wojciech Kryszewski, a promotorem pomocniczym dr hab. Aleksander Ćwiszewski . Recenzentami są: prof. dr hab. Jan Cholewa, dr hab. Grzegorz Gabor, prof. UMK i prof. dr hab. Krzysztof Rybakowski.

Streszczenia rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej WMiI.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Miszteli

W dniu 9 maja 2012 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Arkadiusza Miszteli pt. "Słabe rozwiązania równań Hamiltona-Jacobiego z wypukłym hamiltonianem".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Sławomir Plaskacz. Recenzentami są: prof. dr hab. Wojciech Kryszewski i dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Wykład habilitacyjny dr. Zbigniewa Szewczaka

21 marca 2012 roku o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się wykład habilitacyjny dr. Zbigniewa Szewczaka.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Jasińskiego

W dniu 30 listopada 2011 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Jasińskiego pt. "Oszacowania wariancji statystyk pozycyjnych i czasu pracy systemów niezawodnościowych".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Tomasz Rychlik. Recenzentami są: prof. dr hab. Jarosław Bartoszewicz z UWr i dr hab. Aleksander Zaigrajew, prof. UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aliny Semrau-Giłki

W dniu 4 listopada 2011 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aliny Semrau-Giłki pt. "Aproksymacja rozwiązań stochastycznych równań różniczkowych z nieciągłymi współczynnikami w obszarach z odbijającym brzegiem".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Leszek Słomiński. Recenzentami są: dr hab. Szymon Peszat, prof. AGH i  i dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kułagi

W dniu 3 października 2011 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Kułagi pt. "Własności ergodyczne i spektralne potoków specjalnych nad obrotami i przekładaniami odcinków".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk. Recenzentami są: prof. dr hab. inż. Tomasz Downarowicz z Politechniki Wrocławskiej i dr hab. Krzysztof Frączek, prof. UMK.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Klimsiaka

W dniu 6 września 2011 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Tomasza Klimsiaka pt. "Reprezentacja stochastyczna rozwiązań problemu z przeszkodą dla równań parabolicznych".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Andrzej Rozkosz, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. Piotr Biler z UWr i prof. dr. hab. Leszek Słomiński.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Maciejewskiego

W dniu 15 czerwca 2011 roku o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Maciejewskiego pt. "Stopień topologiczny dla wielowartościowych zaburzeń odwzorowań monotonicznych z ograniczeniami".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Wojciech Kryszewski. Recenzentami są: prof. dr hab. Lech Górniewicz i dr. hab. Marek Izydorek, prof. PG.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Rejchela

W dniu 9 marca 2011 roku o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Wojciecha Rejchela  pt. "Statystyczne modele regresji rangowej".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Wojciech Niemiro, prof. UMK. Recenzentami są: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki z Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk i prof. dr hab. Tomasz Rychlik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Fury

W dniu 6 lipca 2010 roku o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Fury pt. "Rozwiązania okresowe autonomicznych układów Newtona".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Sławomir Rybicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i prof. dr hab. Krzysztof Rybakowski z Uniwersytetu w Rostocku.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Alamy-Bućko

W dniu 5 lipca 2010 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Alamy-Bućko pt. "Optymalne obszary ufności dla parametrów położenia i skali".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Aleksander Zaigrajew z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Ryszard Magiera z Politechniki Wrocławskiej i dr hab. Wojciech Niemiro, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Króla

W dniu 22 czerwca 2010 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sebastiana Króla pt. "Perturbacje i własności spektralne generatorów C0-półgrup".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Yuriy Tomilov, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Jan Janas z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk i prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Quanga Loca Nguyena

W dniu 16 czerwca 2010 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Quanga Loca Nguyena pt. "Domknięcia orbit modułów będące hiperpowierzchniami".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Grzegorz Zwara, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: dr hab. Mariusz Koras, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Andrzej Skowroński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Wykład habilitacyjny dr Justyny Kosakowskiej

19 maja 2010 roku o godz. 12.15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się wykład habilitacyjny dr Justyny Kosakowskiej.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mai Sędłak

W dniu 1 czerwca 2010 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Mai Sędłak pt. "Reprezentacyjna skończoność algebry a zmiana charakterystyki ciała bazowego".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Stanisław Kasjan, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Jan Okniński z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Grzegorz Zwara, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Jaworskiej

W dniu 5 maja 2010 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Alicji Jaworskiej pt. "Kołczan Auslandera-Reiten jednopunktowych rozszerzeń algebr minimalnych 2-podstawowych".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Zygmunt Pogorzały, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Leonid Barannyk z Akademii Pomorskiej w Słupsku i prof. dr hab. Andrzej Skowroński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Mederskiego

W dniu 7 grudnia 2009 roku o godz. 12:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jarosława Mederskiego pt. „Aproksymacje i niezmienniki homotopijne odwzorowań wielowartościowych z ograniczeniami”.

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Sławomir Nowak z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Lech Górniewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Muchewicza

W dniu 16 listopada 2009 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Muchewicza pt. "Rozwiązania równań eliptycznych z warunkiem brzegowym Neumanna na obszarach z symetriami".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Sławomir Rybicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Tadeusz Nadzieja z Uniwersytetu Opolskiego i prof. dr hab. Wojciech Kryszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kwiecień

W dniu 29 września 2009 roku o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Kwiecień pt. "Algebry samoinjektywne ściśle kanonicznego typu".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Andrzej Skowroński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Jan Okniński z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Stanisław Kasjan, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Mroza

W dniu 29 września 2009 roku o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Mroza pt. "Algorytmiczne rozwiązywanie problemu krotności i problemu izomorfizmu reprezentacji dla algebr oswojonego typu".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Piotr Dowbor, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Jan Okniński z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr hab. Daniel Simson z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gołębiewskiej

W dniu 7 lipca 2009 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Gołębiewskiej pt. "Orbity krytyczne niezmienniczych funkcjonałów silnie nieokreślonych".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Sławomir Rybicki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Marian Mrozek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i dr hab. Grzegorz Gabor z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Hajduka

W dniu 6 lipca 2009 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Adama Hajduka pt. "Degeneracje algebr, porównanie ich typów, związki z funktorami nakryć".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Piotr Dowbor, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: dr hab. Piotr Grzeszczuk, profesor Politechniki Białostockiej i dr hab. Stanisław Kasjan, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szmyt

W dniu 18 czerwca 2009 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki UMK odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Szmyt pt. "Moduły przekrojowe nad minimalnymi algebrami 2-podstawowymi".

Promotorem rozprawy jest dr hab. Zygmunt Pogorzały, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: dr hab. Hagen Meltzer, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego i dr hab. Stanisław Kasjan, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Karłowskiej-Pik

W dniu 27 maja 2009 roku o godz. 10:15 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Karłowskiej-Pik pt. "Własność stowarzyszenia dla zbiorów losowych i procesów stochastycznych".

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Adam Jakubowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Recenzentami są: prof. dr hab. Ryszard Szekli z Uniwersytetu Wrocławskiego i prof. dr hab. Leszek Słomiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szymańskiego

W dniu 28 stycznia 2009 roku o godz. 1015 w sali konferencyjnej Wydziału Matematyki i Informatyki odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Szymańskiego pt. 'Estymacja parametrów wielowymiarowych rozkładów alfa-stabilnych sferycznie niezmienniczych'.

Promotorem rozprawy jest prof. dr hab. Ryszard Zieliński z Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk, a recenzentami są: prof. dr hab. Jolanta Misiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego i prof. dr hab. Tomasz Rychlik z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Rochmana

W dniu 19 grudnia 2008 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej WMiI przy ul. Chopina 12/18 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Rochmana pt. 'Klasyfikacja domknięć orbit małego wymiaru w rozmaitościach reprezentacji kołczanów'.

Promotorem rozprawy jest dr hab. Grzegorz Zwara, prof. UMK. Recenzentami rozprawy są: dr hab. Piotr Dowbor, prof. UMK i dr hab. Adrian Langer, prof. UW.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Chopina 12/18 oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Gagarina 13.

— 100 Items per Page
Wyświetlanie 49 rezultatów.