Skład Rady Dziekańskiej

 • prof. dr hab. S. Rybicki - przewodniczący
 • prof. dr hab. S. Kasjan
 • dr D. Rozpłoch-Nowakowska
 • prof. dr hab. K. Frączek
 • prof. dr hab. P. Dowbor,
 • prof. dr hab. O. Gomilko
 • dr hab. P. Wiśniewski, prof. UMK
 • dr hab. J. Kosakowska, prof UMK
 • dr hab. G. Gabor, prof. UMK
 • dr hab. A. Zaigrajew, prof. UMK
 • prof. dr hab. M Lemańczyk
 • dr hab. A. Rozkosz, prof UMK
 • Małgorzata Kulesza
 • Patryk Jakubowski
 • Michał Lewandowski
 • mgr Monika Sobólska
 • mgr Katarzyna Wietrzykowska