Na skróty do rejestracji (dla kandydatów na studia I stopnia)

 

 

 

 

Image

Studiuj u nas!

 • Kształcenie
 • Nauka
  • Wydział Matematyki i Informatyki UMK zawsze otrzymuje najwyższą kategorię w klasyfikacji jednostek naukowych (wcześniej A, A+, w latach 2001-2004, 2005-2009, kategorię I;  w ogłoszonej jesienią 2013 r. ocenie działalności naukowej jednostek za lata 2009-2012 Wydział Matematyki i Informatyki UMK otrzymał kategorię A), intensywne badania naukowe prowadzą specjaliści światowej klasy
  • Wydział od początku posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki
  • W roku 2017 - za sprawą matematyki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu został po raz pierwszy odnotowany w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (ARWU), jednym z trzech najbardziej cenionych i najszerzej komentowanych rankingów szkół wyższych na świecie. UMK pojawił się bowiem w tzw. rankingu szanghajskim na pozycji 301-400 w zakresie nauk przyrodniczych w obszarze badań: MATEMATYKA (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/mathematics.html).
    

Image

Technologie

Technologie

 • Łącznie 18 laboratoriów komputerowych z nowoczesnym sprzętem (260 stanowisk)
 • Bezpłatny dostęp do wydziałowej sieci radiowej obejmującej swoim zasięgiem cały budynek
 • 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows Server
 • Pracownia Technologii Mobilnych (iOS, Android, Windows Phone) - 3 laboratoria
 • Wyspecjalizowane laboratorium grafiki i multimediów
 • Zaawansowane laboratorium elektroniki i miernictwa
 • Laboratorium z nowoczesnymi komputerami firmy Apple
 • Otwarte Laboratorium Komputerowe - 6 wydzielonych boxów z urządzeniami Apple (iMac, iPhone, iPad, iWatch), Microsoft (HoloLens, Surface Studio), czy Google (Pixel,Nexus)
 • Ogólnodostępne stanowiska komputerowe w Pracowni Projektów Studenckich (7 stanowisk)
 • Dostęp do 2 drukarek 3D
 • Darmowe oprogramowanie dla studentów w ramach programu Microsoft Imagine firmy Microsoft
Biblioteka
 • Bogaty księgozbiór (jego uaktualnienie kosztuje rocznie ok. 150 tys. zł)
 • Fachowa obsługa
 • Przestronna czytelnia (zdjęcia na stronie biblioteki)
 • Sprzedaż kart do wydziałowych kserokopiarek
Warunki lokalowe
 • Gmach przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • Aula na 350 miejsc w nowej części Wydziału (oddanej do użytku w 2007 r.)
 • Klub studencki (o pow. 100 m2) ze stołami: bilardowym i do tenisa stołowego
 • Duży bar (dobra kawa i smaczne obiady)
 • Mnóstwo wspólnej przestrzeni: hol z amfiteatrem, przestronne korytarze wyposażone w stoły i krzesła
 • Galeria prac pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych (w nowoczesnym łączniku komunikacyjnym)

Image

 • Tradycje
  • Wydział Matematyki i Informatyki UMK powstał w 1993 r.
  • Jednak: nauki matematyczne rozwijane były na UMK od początku istnienia uczelni (najpierw w ramach katedr, a następnie Instytutu Matematyki funkcjonującego w strukturze Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMK); w połowie lat sześćdziesiątych na studiach matematycznych powstała specjalność "sekcja numeryczna" dając początek kierunkowi Informatyka
 • Dla społeczności studenckiej
 • Dla najlepszych studentów
  • Stypendia
  • Zajęcia przygotowujące do udziału w międzynarodowych konkursach matematycznych i programistycznych
  • Indywidualna opieka naukowa
  • Udział w seminariach, konferencjach, konkursach
  • Informacja z lipca 2017 r.: Wydział Matematyki i Informatyki UMK pozyskał dofinansowanie na realizację dwóch projektów w przedsięwzięciu pn. „Najlepsi z najlepszych!2.0” wdrażanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, co będzie się odbywało poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencjach.
 • A w dodatku...
  • Wydział jest częścią UMK – piątego uniwersytetu w Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw i Rzeczpospolitej w 2012 roku w Polsce, siódmej uczelni w naukowym rankingu polskich uczelni tygodnika Polityka w roku 2013 2014, piątego wśród uniwersytetów i dziewiątego wśród wszystkich uczelni państwowych w rankingu "Perspektyw" w 2014 r.
  • Budynek Wydziału jest położony tuż obok (ok. 500 m) pięknej Starówki
  • Dojazd jest łatwy (zarówno dla mieszkańców Torunia, jak i osób spoza miasta)
  • Planiści układają przyjazny plan zajęć :)