NOWY KIERUNEK: Matematyka stosowana

Specjalności:

 • analiza danych,
 • badania operacyjne

 

Dlaczego warto studiować matematykę stosowaną?

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. Analiza dużych zbiorów danych generowanych przez systemy informatyczne pozwala uzyskiwać pożądane przez firmy i instytucje informacje i wnioski, często służące poprawie rentowności działalności. Stąd duży popyt na specjalistów badań operacyjnych oraz analizy danych na rynku pracy. Jest to widoczne na internetowych portalach specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn), czy portalach pracy. W rankingu najlepszych zawodów w roku 2016 opublikowanym przez przez CareerCast (http://www.careercast.com/jobs-rated/jobs-rated-report-2016-ranking-200-jobs) znalazły się aż cztery profesje wykonywane przez matematyków! Pozycję pierwszą zajął analityk danych.

Na kierunku matematyka stosowana gwarantujemy rzetelne wykształcenie matematyczne z elementami informatyki. Jako absolwent – inżynier analizy danych lub badań operacyjnych zdobędziesz przewagę na rynku pracy.

Co dają studia matematyka stosowana?

 • Wykształcenie w zakresie zastosowań matematyki, przede wszystkim w analizie danych oraz badaniach operacyjnych, oparte na znajomości niezbędnych podstaw matematycznych oraz wybranych narzędzi informatycznych.
 • Umiejętność pracy nad projektami, także zespołowymi.
 • Dobry zawód.

 

Program studiów

 

Warto studiować Matematykę stosowaną na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK, bo:

 • Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych w Polsce – w 2017 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz pierwszy znalazł się w prestiżowym rankingu szkół wyższych na świecie – tzw. rankingu szanghajskim – w obszarze badań: matematyka.
 • Wydział posiada pozytywną ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej – ważną do 2021 roku – obejmującą wszystkie kierunki studiów.
 • Według rankingu portalu edukacyjnego Perspektywy kierunek Matematyka uplasował się na 7. pozycji w kraju (na 5. pozycji wśród kierunków prowadzonych na uniwersytetach).
 • Najzdolniejsi studenci objęci są indywidualną opieką naukową.
 • Współpracujemy naukowo z czołowymi ośrodkami matematycznymi na świecie.
 • Tu pracuje członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.

 

Oferujemy doskonałą infrastrukturę:

 • sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar. Część tych pomieszczeń jest klimatyzowana,
 • jeden z najlepszych w polskich uczelniach system komputerowy,
 • bogato wyposażoną bibliotekę z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów.
 • pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria).

 

Co po studiach na kierunku matematyka stosowana?

Na absolwenta kierunku matematyka stosowana, czyli inżyniera analizy danych lub inżyniera badań operacyjnych czeka praca na stanowiskach wymagających stosowania narzędzi i metod matematycznych oraz umiejętności samodzielnego, analitycznego myślenia. Liczy się umiejętność analizy dużych zbiorów danych, wykorzystywania narzędzi i metod statystycznych, czy umiejętności rozwiązywania zadań z zakresu optymalizacji w różnych sytuacjach decyzyjnych itp.

Tego rodzaju specjalistów poszukują: sektor finansowy, ubezpieczeniowy, medyczny, przemysł, handel, instytucje statystyczne itd. Potrzeby rynku pracy w tym zakresie są ogromne.

Wszystkich absolwentów studiów inżynierskich zachęcamy do podwyższania kwalifikacji na studiach wyższego stopnia.