Kierunek informatyka

Studia stacjonarne

 • Studia  I stopnia - licencjackie - 3 lata
 • Studia  I stopnia - inżynierskie - 3,5 roku
 • Studia II stopnia - 2 lata: specjalnośc informatyka, specjalność nauczanie przedmiotów "informatyka oraz zajęcia komputerowe",
 • Studia II stopnia - 1,5 roku

Studia niestacjonarne

 • Studia  I stopnia - 3 lata
 • Studia  II stopnia - 2,5 roku (5 semestrów)

Studia doktoranckie

Kierunek matematyka

Studia stacjonarne

 • Studia  I stopnia - 3 lata
  • matematyka
  • specjalność matematyka w ekonomii i finansach
  • specjalność nauczanie matematyki
  • specjalność nauczanie matematyki i informatyki w zakresie zajęć komputerowych
 • Studia II stopnia - 2 lata
  • specjalność teoretyczna
  • specjalność zastosowania matematyki w ekonomii i finansach,
  • specjalność zastosowania matematyki
  • specjalność nauczanie matematyki
  • specjalność nauczanie matematyki i informatyki
  • specjalność nauczanie matematyki i fizyki

  Studia doktoranckie

Studia międzyobszarowe - matematyka i ekonomia

Studia stacjonarne

 • Studia  I stopnia - 3 lata

Studia podyplomowe

Akredytacje

Wydział Matematyki i Informatyki posiada pozytywną ocenę instytucjonalną przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (Uchwała Nr 888/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika).

Kryteria odnoszące się do strategii rozwoju i prowadzenia badań naukowych otrzymały ocenę „wyróżniająco", natomiast kryteria dotyczące: wewnętrznego systemu zapewniania jakości, celów i efektów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych oraz systemu ich weryfikacji, zasobów kadrowych, materialnych i finansowych, współpracy krajowej i międzynarodowej, systemu wsparcia studentów i doktorantów oraz przepisów wewnętrznych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia – otrzymały ocenę „w pełni".

Samorząd studentów WMiI

Każdy student UMK jest członkiem Samorzadu Studenckiego. Samorząd studentów ma istotny wpływ na ustalanie stypendiów i zapomóg dla studentów oraz przyznawanie miejsc w akademikach. Przedstawiciele Samorządu Studentów uczestniczą w posiedzeniach Rady Wydziału i Senatu.

 

Samorząd WMiI

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Kwaterunkowa

Studenckie Koła Naukowe

 • Koło Naukowe Informatyków
  • Rok utworzenia: 2002
  • Opiekun: dr Łukasz Mikulski
 • Koło Naukowe Matematyków (KNM)
  • Rok utworzenia: 2005
  • Opiekun: dr Robert Skiba
  • Podstawowe cele: rozwój indywidualnych zainteresowań matematycznych i umiejętności dydaktycznych, popularyzacja matematyki i pokrewnych dziedzin, ukazywanie ogromnego znaczenia matematyki we współczesności
  • Program KNM skupia się wokół algebry i teorii liczb
 • Koło Zastosowań Matematyki (KZM)
  • Rok utworzenia: 2012
  • Opiekunowie: prof. dr hab. Wojciech Niemiro  i  dr hab. Sławomir Plaskacz
  • Głównym celem KZM jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie praktycznego zastosowania matematyki oraz narzędzi informatycznych w ekonomii m.in. w działalności finansowej, ubezpieczeniowej, analitycznej itp.

Serwisy UMK dla studentów

Biuro Karier UMK

Program Absolwent UMK