Niestacjonarne Studia Informatyki: 3.5 letnie studia inżynierskie

Celem niestacjonarnych zawodowych studiów informatycznych I stopnia jest stworzenie absolwentom szkół średnich możliwości zdobycia kwalifikacji w zakresie informatyki na poziomie inżynierskim.

Studia zawodowe na kierunku informatyka mają za zadanie dostarczyć absolwentom ogólnej wiedzy teoretycznej i wykształcić umiejętności praktyczne w zakresie: posługiwania się narzędziami informatycznymi, programowania we współcześnie stosowanych językach i środowiskach, administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi, podstaw elektroniki i miernictwa komputerowego oraz technik mikroprocesorowych.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów zawodowych z tytułem inżyniera. Ukończenie studiów jest podstawą do kontynuacji nauki na magisterskich studiach uzupełniających na kierunkach informatycznych.

Kształcenie na studiach niestacjonarnych jest płatne. Wysokość opłaty jest ustalana każdorazowo przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

 

Informacje organizacyjne

 

Rekrutacja 2019/2020 

 

Rekrutacja 2018/2019

 

Rekrutacja 2017/2018

Kierownik studiów niestacjonarnych

dr Bartosz Ziemkiewicz

e-mail:   bartek@mat.umk.pl
telefon:   56 611-2950
pokój:   B319
     
     

Dziekanat studiów niestacjonarnych i podyplomowych, pomoc materialna, kursy

mgr Jagoda Meyer

e-mail:   jagmey@mat.umk.pl
telefon:   56 611-3403
pokój:   D221
     
poniedziałek   nieczynne
wtorek   11:00 - 14:00
środa   nieczynne
czwartek   11:00 - 14:00
piątek   11:00 - 15:00
     
sobota   8:00 - 14:00  (w dniu zjazdu)

Rozkłady zajęć

Studia I stopnia (inżynierskie)