Struktura Wydziału

Katedry Zakłady Pracownie Laboratoria Regionalne Studium Edukacji Informatycznej

Adres Wydziału

ul. Chopina 12/18,
87-100 Toruń

tel. +48 56 611-3410
faks +48 56 611-2987
e-mail: wmii@mat.umk.pl

Profesorowie

Profesorowie tytularni

prof. dr hab. Piotr Dowbor

prof. dr hab. Krzysztof Frączek

prof. dr hab. Oleksandr Gomilko

prof. dr hab. Adam Jakubowski

prof. dr hab. Stanisław Kasjan

prof. dr hab. Wojciech Kryszewski

prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk

prof. dr hab. Wojciech Niemiro

prof. dr hab. Andrzej Nowicki

prof. dr hab. Zygmunt Pogorzały

prof. dr hab. Sławomir Rybicki

prof. dr hab. Daniel Simson

prof. dr hab. Andrzej Skowroński

prof. dr hab. Leszek Słomiński

prof. dr hab. Krzysztof Stencel

prof. dr hab. Maciej M. Sysło

prof. dr hab. Grzegorz Zwara


Profesorowie UMK

dr hab. Grzegorz Bobiński

dr hab. Grzegorz Gabor

dr hab. Grzegorz Jarzembski

dr hab. Justyna Kosakowska

dr hab. Andrzej Rozkosz

dr hab. Aleksander Zaigrajew

Profesorowie Wydziału

Emerytowani profesorowie i docenci:

Lech Górniewicz
Brunon Kamiński
Jerzy Kotas
Jan Kwiatkowski
Edward Ochmański
Józef Słomiński
Andrzej Tyc