Image

Władze Wydziału

prof. dr hab. SŁAWOMIR RYBICKI

Dziekan

 • Polityka kadrowa.
 • Polityka finansowa.
 • Organizacja pracy Rady Dziekańskiej.
 • Nadzór nad wnioskami o tytuł naukowy.
 • Sprawy informatyki.

Dyżury:

 • środa   14:00 - 15:00
 • piątek  10:00 - 11:00
tel. 56 611 2988
 

 

dr DANUTA ROZPŁOCH-NOWAKOWSKA

Prodziekan ds. organizacyjnych

 • Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
 • Nadzór nad działalnością promocyjną i organizacją przedsięwzięć popularnonaukowych.
 • Koordynacja rezerwacji i wynajmu pomieszczeń wydziałowych dla potrzeb uniwersytetu i regionu.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem biblioteki wydziałowej.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem konkursów dla młodzieży szkolnej organizowanych przez wydział.

Dyżury:

 • środa  13.00 - 14.00
 • piątek 14.00 - 15.00
tel. 56 611 2988

prof. dr hab. STANISŁAW KASJAN

Prodziekan ds. studenckich

 • Organizacja i nadzór nad procesem kształcenia.
 • Nadzór nad organizacją praktyk studenckich.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu USOS.
 • Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu studiów i sprawami dyscyplinarnymi studentów.
 • Współpraca z organizacjami studenckimi i studenckimi kołami naukowymi.

Dyżury:

 • Dyżur prodziekana ds. studenckich prof. dr hab. Stanisława Kasjana w formie zdalnej po uprzednim umówieniu mailowym: skasjan@mat.umk.pl
 • poniedziałek 13:00 - 14:00
 • piątek            14:00 - 15:00
tel. 56 611 3402

prof. dr hab. KRZYSZTOF FRĄCZEK

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka

 • Nadzór na przebiegiem procedur o nadawanie stopni naukowych.

 • Nadzór nad studiami doktoranckimi.

 • Organizacja pracy Rady Dyscypliny Matematyka.

 • Polityka naukowa – stymulacja rozwoju naukowego pracowników.

 • Koordynacja działalności naukowej.

 • Nadzór nad przedsięwzięciami o charakterze naukowym i popularyzatorsko-naukowym.

 

Dyżury:

 • środa 14:00 - 15:00
tel. 56 611 2988

dr hab. PIOTR WIŚNIEWSKI, prof. UMK

Przewodniczący Rady Rozwoju Dyscypliny Informatyka

 

Dyżury:

 • czwartek 14:00 - 15:00
tel. 56 611 2988

dr hab. ALEKSANDER ZAIGRAJEW, prof. UMK

Pełnomocnik dziekana ds. mobilności

 • Informowanie społeczności Wydziału o trendach i możliwościach rozwijania międzynarodowego wymiaru.
 • Współudział w opracowywaniu polityki europejskiej Uczelni.
 • Koordynowanie działań związanych z Programem Erasmus+ na WMiI UMK.

tel. 56 611 2944

dr BŁAŻEJ ZYGLARSKI

Pełnomocnik dziekana ds. informatycznych 

 • Kontakt z organizacjami i przedsiębiorstwami w sprawach związanych z informatyką.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem oraz planowaniem rozwoju systemu komputerowego wydziału.
 • Sprawy związane z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania.

tel. 56 611 3444